AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

ÚS DEL SERVEI DEL BLOG ESPAICAVA.CAT

Aquest avís legal només és aplicable al present lloc Web, i s’entén com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses sota el domini www.espaicava.cat declinant ESPAICAVA.CAT qualsevol responsabilitat sobre el contingut i funcionament de tercers llocs o pàgines web als quals es pugui accedir a través d’hipervincles o enllaços (links) ubicats en aquest lloc web i no gestionats directament per ESPAICAVA.CAT

Al respecte, la presència d’hipervincles o enllaços a les pàgines Web de ESPAICAVA.CAT té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

L’ús del lloc Web atribueix la condició d’usuari del mateix (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per ESPAICAVA.CA Ten cada moment.

ESPAICAVA.CAT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri adients al seu Web, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors, sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc Web, així com els continguts, serveis i informació que s’hi vinculen de manera diligent, de conformitat amb la Llei, la moral, l’ordre públic i el que es disposa en aquest Avís Legal, i tanmateix s’haurà d’abstenir d’utilitzar-los de qualsevol manera que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc Web dels continguts del mateix, o que pugui lesionar o causar danys als béns i drets de ESPAICAVA.CAT, dels seus usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/2009, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESPAICAVA.CAT informa que les dades personals que li siguin voluntàriament proporcionades per l’Usuari a través dels formularis de contacte seran incorporades a un fitxer titularitat de ESPAICAVA.CAT i tractades amb l’exclusiva finalitat de posar en contacte l’entitat amb els usuaris que hagin realitzat algun tipus de consulta mitjançant el Web, així com per a la relació comercial i/o publicitària de ESPAICAVA.CAT

La formalització dels formularis de contacte per part de l’Usuari suposa que el mateix presta el seu consentiment exprés a la recollida de les seves dades per part de ESPAICAVA.CAT i que és dóna per informat que les seves dades seran emmagatzemades als fitxers propietat de l’entitat.

ESPAICAVA.CAT és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per a la qual van ser recollides, ni cedir les mateixes de manera il·legítima a tercers. Així mateix, ESPAICAVA.CAT es compromet a tractar les dades personals que li siguin voluntàriament proporcionades per l’Usuari de manera confidencial, i aplicar les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat necessàries per evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, ESPAICAVA.CAT tractarà les dades de caràcter personal comunicades per l’Usuari adoptant els nivells i les mesures de seguretat que siguin pertinents conforme a la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, essent aquesta, entre d’altres, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a ESPAICAVA.CAT són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació a les mateixes. ESPAICAVA.CAT es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats qualsevol Usuari que hagi facilitat dades falses o errònies, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Igualment, l’Usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça de correu ordinari dirigit a ESPAICAVA.CAT., a l’adreça electrònica espaicava@espaicava.cat

 LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

El portal d’Internet www.espaicava.cat es centra en el coneixement i promoció del món del Cava i tots els aspectes lúdics, gastronòmics i festius que l’envolten.

ESPAICAVA.CAT garanteix la veracitat, la qualitat, seguretat i legalitat d’allò que es promociona al Web; i es compromet a respectar la veracitat de les dades, llevat error tipogràfic, adequant-les a l’LSSICE i altra normativa vigent.

ESPAICAVA.CAT no pot garantir que el Web i els serveis que s’hi vinculen funcionin correctament en qualsevol moment, que l’Usuari pugui accedir-hi i utilitzar-les d’una manera ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors.

ESPAICAVA.CA tractarà diligentment, segons els usos generals acceptats al sector, per evitar la presència al Web o en algun dels serveis que s’hi vinculen de virus o altres elements lesius que puguin causar alteracions al sistema informàtic de l’Usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència d’aquests elements, i no és responsable pels danys i perjudicis que això pugui ocasionar.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix que tots els elements del Web, la informació i materials continguts al mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador que s’hi utilitzen estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de ESPAICAVA.CAT o de tercers.

L’accés al Web no pressuposa l’adquisició per part dels usuaris del dret de propietat sobre el contingut que hi figura.

Llevat que fos autoritzat per ESPAICAVA.CAT o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior.

L’Usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de l’ús del Web únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

L’Usuari s’haurà d’abstenir de suprimir els signes identificadors dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de ESPAICAVA.CAT o dels tercers que figuren al Web i als continguts oferts a través del mateix.

Així mateix, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per ESPAICAVA.CAT o per tercers, ja sigui al Web, a qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.